VOJENSKÉ POTRAVINOVÉ DÁVKY

Bojová dávky pod označením BPDi – jedná se o nezaměnitelný koncept dávky, vyhovující primárně požadavkům stravovacích návyků vojsk AČR - podle legislativy STANAG.

Označení “i” upozorňuje na individualitu dávky, kdy si spotřebitel, pokud mu nevyhovuje předložené schéma denní stravy, může svobodně volit druh potraviny, a tedy zvolit variabilní složení balíčku. Profesionální armádní potravinové balíčky s bezplamenným ohřívačem nabízejí stravovací řešení útvarům v situaci, kdy nemohou být zásobeny teplou stravou. Ohřívač stravy poskytuje bezpečný ohřev vložených hotových pokrmů a jeho zcela ojedinělý tepelný výkon umožní například i možnost zahřát se jeho přiložením pod oděv poté, co vyjmeme ohřívaný pokrm.

Základní potravinová dávka je ve všech variantách určena k zabezpečení stravy uživatele až na 24 hodin, po dobu až 38 dní. Hotové balíčky respektují národní stravovací zvyklosti - při dodržení vydatné energetické hodnoty a vysoké senzorické přijatelnosti. Složení potravinové dávky přizpůsobujeme zdravotním omezením spotřebitele či moderním stravovacím návykům. Rozsah využití pokrývá potřeby silových armádních složek všech odborností. Stejnou nebo obdobnou potravinovou dávku lze využít i pro potřeby složek záchranného systému, nebo např. energetiků, ale i ostatních vojsk armád NATO.

ONEMEAL dávka je odrazem dávky BPDi ale je koncepčně postavena tak, že nabízí stravovací řešení pro jednotlivce v případě nouze. Je vhodná k použití v domácnostech - při výpadku dodávky energií, v době živelných pohrom a jiných katastrof.

Není členěna jako dávka vojenská a svým složením je orientována na civilní či humanitární sektor. Opět nabízí nejvyšší standard kvality jednotlivých komponent.